Alkotmányozó nemzetgyűlés weblapja.
www.alkotmanyozonemzetgyules.hu

A www.alkotmanyozonemzetgyules.hu cím alatti honlapot olyan állampolgárok működtetik, akik elkötelezettek a Magyar Köztársaság, mint modern európai jogállam mellett és cselekedni kívánnak a kisiklott magyar alkotmányfejlődés békés és demokratikus korrekciójáért. Tevékenységünk első lépéseként bemutatjuk azt az alkalmi kiadványt, amely huszonkettő éve,
1989 tavaszán – a nemzeti kibontakozás tizenkét oldala – alcímmel jelent meg.

A jelen gondjaira tekintve talán nem tanulság nélküli szembesülni azzal, hogy lényegében vajmi kevés változott meg életünkben, strukturális gondjaink okai változatlanok.

E honlap gondozói munkájuk első lépéseként arra törekednek, hogy egy 2012. márciusában megjelenő kiadványban ismét áttekintést nyújtsanak lehetőségeinkről és feladatainkról

Az alábbiakban a MARCZIUS TIZENÖTÖDIKE reprint oldalait és digitalizált cikkeit olvashatják.


Márczius tizenöt


Márczius tizenöt